ASF still a problem for many countries in the world.

What is African swine fever and what causes it?

African swine fever (ASF) is a severe viral disease in pigs that can spread very rapidly in herds.

โรคไข้หวัดหมูแอฟริกา (ASF) หรือเรียกอีกชื่อว่า โรคอีโบลาหมู เป็นโรคไวรัสที่รุนแรงของหมูที่สามารถแพร่กระจายอย่างรวดเร็วในฝูงหมู

It can spread directly between infected pigs and healthy pigs. The spread of the infection occurs by touching the blood, tissues, secretions, and waste excreted by the body, such as urine, feces and the sweat of infected pigs.

โรคอีโบลาหมูนี้สามารถแพร่กระจายได้โดยตรงระหว่างหมูที่ติดเชื้อกับหมูที่สุขภาพดี การแพร่กระจายของเชื้อเกิดขึ้นจากการสัมผัสเลือด เนื้อเยื่อ สารคัดหลั่ง และของเสียที่ร่างกายขับออกมา อาทิ ปัสสาวะ อุจจาระ และเหงื่อของหมูที่ติดเชื้อ

The disease occurs in many African countries and also in other parts of the world, including Central and Eastern Europe, Eurasia and China.

โรคนี้เกิดขึ้นในหลาย ๆ ประเทศในแอฟริกาและในส่วนอื่น ๆ ของโลกรวมถึงยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก และจีน

 

ASF still a problem for many countries in the world.
ASF still a problem for many countries in the world.

 

Cases have occurred in South America but are now eradicated. African swine fever has never occurred in the U.S. ASF has serious animal health and economic consequences, including export bans on pigs and pork products. Although this disease is not a communicable disease between animals and humans, it has a major affect on the economy and industry of raising pigs.

มีกรณีนี้เคยเกิดขึ้นในซีกโลกตะวันตกและอเมริกาใต้ แต่ตอนนี้ปัญหาการระบาดเหล่านั้นได้ถูกกำจัดไปหมดแล้ว โรคนี้ไม่เคยเป็นระบาดในสหรัฐอเมริกา ASF มีผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพสัตว์และผลกระทบทางเศรษฐกิจ รวมถึงการห้ามส่งออกสุกรและผลิตภัณฑ์หมู ถึงแม้ว่าโรคนี้จะไม่ใช่โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน  โดยถือเป็นโรคที่สามารถส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรสูง

The world’s largest pork industry, China, is facing an African swine fever crisis with thousands of infected pigs killed. According to CNBC news, China’s hog herd fell by half in the first eight months of 2019 due to a devastating outbreak of African swine fever and will likely shrink by 55% by the end of the year. Though not harmful to humans, African swine fever is deadly to hogs, with no vaccine available. It surfaced for the first time in Asia more than a year ago, and has now spread to over 50 countries. To learn more click here.

จีนเป็นอุตสาหกรรมเนื้อหมูที่ใหญ่ที่สุดในโลก จีนกำลังเผชิญกับวิกฤตไข้หวัดหมูแอฟริกันซึ่งเป็นโรคระบาดครั้งใหญ่ หมูที่ติดเชื้อนั้นเสียชีวิตไปแล้วมากมาย จากแหล่งข่าวอย่าง CNBC news ได้กล่าวอีกว่า ฝูงหมูของจีนลดลงครึ่งหนึ่งในช่วงแปดเดือนแรกของปี 2562 เนื่องจากการระบาดของโรคไข้หวัดหมูในแอฟริกาที่รุนแรงและมีแนวโน้มที่จะลดตัวลงถึง 55% ภายในสิ้นปีนี้ แม้ว่าจะไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ แต่ไข้สุกรแอฟริกันก็เป็นอันตรายต่อหมูโดยไม่มีวัคซีน โรคนี้ระบาดขึ้นมาเป็นครั้งแรกในเอเชียนานกว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาในประเทศจีนและตอนนี้ได้แพร่กระจายไปยังกว่า 50 ประเทศแล้ว เรียนรู้เพิ่มเติมคลิกที่นี่

We source the animals directly from the farms, ensuring full control over the entire supply chain
We source the animals directly from the farms, ensuring full control over the entire supply chain

 

At Sloane’s

There is currently little to no risk of African swine fever in Thailand. We source the animals directly from the farms, ensuring full control over the entire supply chain. Our pork comes from Thailand’s best high welfare farms. All the farms we work with are either free-range or permaculture farms, all offering a good life for the pigs. We focus on ethical farming practices and the farms have shaded areas for the animals to escape the Thai heat during the day. We avoid using any antibiotics unless strictly necessary. Although we want to make sure our pigs have the best life, we also believe a happy pig makes the best pork. See our range click here.

โรคไข้หวัดหมูแอฟริกานั้นยังไม่มีความเสี่ยงในประเทศไทย เราจัดหาสัตว์จากฟาร์มโดยตรงเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถควบคุมคุณภาพทั้งหมดได้อย่างเต็มที่เนื้อหมูของเรานำมาจากฟาร์มหลายแห่งทั่วประเทศที่ใส่ใจในการเลี้ยงดูสัตว์ ซึ่งทุกแห่งจะเป็นฟาร์มที่เลี้ยงแบบปล่อยอิสระ หรือฟาร์มที่ออกแบบให้สอดคล้องกับธรรมชาติ ดูแลเรื่องความเป็นอยู่ของหมูเป็นอย่างดี ซึ่งเราเชื่อว่าหมูที่อยู่ดีมีสุขก็จะให้เนื้อที่มีคุณภาพดีเช่นกัน เราให้ความสำคัญกับชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ หมูที่เรานำมาเป็นวัตถุดิบนั้นเป็นหมูปล่อยทุ่งลงเล่นโคลนและปลอดภัยจากสารเคมีมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นสารเร่งเนื้อแดง ยาปฏิชีวนะหรือฮอร์โมนเร่งโต เลือกซื้อวัตถุดิบของเราได้ที่นี่