Secondary cuts

What are secondary cuts? อะไรคือ secondary cuts “Secondary cuts” are cuts of meat that contain the most connective tissue. Connective tissues make the cut tougher, and the most connective tissues are found in the shoulder and leg of the animal because of the work these muscles do. “Secondary cuts” เป็นส่วนที่มีเนื้อเยื่อมากที่สุด ซึ่งส่งผลให้เนื้อส่วนนี้เป็นส่วนที่ตัดออกยากต้องใช้ความชำนาญ ซึ่งส่วนใหญ่เนื้อส่วนนี้จะอยู่ตรงส่วนไหลหรือขาเนื่องจากเป็นส่วนที่กล้ามเนื้อทำงานมากที่สุด At Sloane’s ที่สโลนส์ […]

African swine fever

What is African swine fever and what causes it? African swine fever (ASF) is a severe viral disease in pigs that can spread very rapidly in herds. โรคไข้หวัดหมูแอฟริกา (ASF) หรือเรียกอีกชื่อว่า โรคอีโบลาหมู เป็นโรคไวรัสที่รุนแรงของหมูที่สามารถแพร่กระจายอย่างรวดเร็วในฝูงหมู It can spread directly between infected pigs and healthy pigs. The spread of the infection occurs by touching the blood, tissues, secretions, and […]

The history of Thanksgiving

Thanksgiving is a national holiday in the United States, which is celebrated on the fourth Thursday of November every year. คนอเมริกันทั่วประเทศร่วมฉลอง “วันขอบคุณพระเจ้า” ซึ่งเฉลิมฉลองกันในวันพฤหัสบดีที่สี่ของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี The birth of Thanksgiving The tradition of Thanksgiving celebrations began nearly 400 years ago, at the start of the 17th century. ประเพณีการเฉลิมฉลองวันขอบคุณพระเจ้าเริ่มต้นขึ้นเมื่อเกือบ 400 ปีก่อนหรือในช่วงต้นศตวรรษที่ 17 History has it that the first Thanksgiving […]

Free-range pigs and welfare issues for pigs

Welfare issues for pigs Pigs are naturally curious animals who spend much time exploring their environment and searching for food. Nonetheless, many pigs around the world in farms are kept in cages, with a majority never being allowed to venture outside of their cage. We often see pictures on the internet of pregnant pigs kept […]

Antibiotic use in animals

Antibiotics ยาปฏิชีวนะ Since the 1940s, antibiotics have been administered to certain farm animals like cows, pigs and poultry in order to treat infections or prevent an illness from spreading. Antibiotics are a type of antimicrobial substance used to fight bacterial infections. As a result, they work by killing or inhibiting the growth of harmful bacteria […]

Not all bacon is created equal

Good things come to those who wait สิ่งดีดีมักจะมาหาผู้ที่รู้จักรอคอยเสมอ People have been curing meat for centuries as a way to preserve valuable protein. Animals were typically slaughtered in the autumn after spending a long summer feeding nutrient-dense, natural food. Common examples of meat preservation are salting and drying, but even boiling and brining actually are methods […]

Organic farming

Organic farming เกษตรอินทรีย์ Organic farming is a method of crop and livestock production that involves much more than choosing not to use pesticides, fertilisers, genetically modified organisms, antibiotics and growth hormones. เกษตรอินทรีย์  (Organic Farming) คือ การทำการเกษตรกรรมโดยปราศจากสารเคมีหรือสารสังเคราะห์ต่าง ๆ เป็นต้นว่า ปุ๋ยเคมี สารควบคุมการเจริญเติบโต สารควบคุมและกำจัดวัชพืช สารป้องกันกำจัดโรคแมลง และการดัดแปลงหรือตัดแต่ง เมล็ดพันธ์ต้องไม่ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรม ไม่ใช้สารเคมีเพื่อเร่งการเจริญเติบโต ปล่อยให้มีการเจริญเติบโตเป็นไปโดยธรรมชาติ Organic production is a holistic system designed to optimise […]

What does nose-to-tail mean?

What does nose-to-tail mean? อะไรคือ กินหัวกินหางกินกลางตลอดตัว หรือที่เรียกกันว่า nose-to-tail The concept of nose-to-tail philosophy is becoming more and more popular. It is the philosophy of using every part of the animal in food preparation, letting nothing go to waste. Aside from its appeal as a more traditional diet, it’s also one of the most economically and […]

Sloane’s Beef and Onion Toad in the Hole

Need some dinner inspiration? Make this delicious Sloane’s Beef and Onion Toad in the Hole that you can make at home by using our Sloane’s Beef and Onion Sausage.   Sloane’s Beef and Onion Toad in the Hole Serves 2–4  2 tbsp  Sloane’s Beef Tallow 1 pack Sloane’s Beef & Onion Sausage 4 Shallots, peeled […]

Angus Beef in Thailand

The Aberdeen Angus, sometimes simply referred to as Angus, is a Scottish breed of small beef cattle. Angus cattle are naturally polled and can be black or red in colour although black is more dominant. The udder on the other hand can also be white in colour. Furthermore, the Angus have high fertility, hence are […]

Sloane’s Cheese Burger

The humble burger has had a comeback in recent years. From gourmet versions with foie gras and lobster to downright dirty, the bun and meat combo is all the rage. We’ll leave the crazier variations (ramen burger, anyone?) to other people and instead give you our take our Sloane’s Cheese Burger recipe.   Sloane’s Cheese […]

What are high welfare eggs and poultry?

There are a lot of marketing terms flying around when it comes to high welfare eggs and poultry. You may have read terms like cage-free, free-range and pasture-raised on eggs or chicken. But do you know the difference between these terms? หากกล่าวถึงคุณภาพของไก่และไข่ที่ดีนั้น เราต่างเคยได้ยินและผ่านตากันมาแล้วทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็น การเลี้ยงสัตว์โดยไม่ขังในกรง การเลี้ยงไก่แบบปล่อย การเลี้ยงไก่ในสภาพแวดล้อมที่ให้ไก่อยู่อย่างมีอิสระหรือแม้จะเป็นการเลี้ยงสัตว์เหล่านี้ในทุ่งหญ้า แต่พวกคุณทราบถึงข้อแตกต่างเหล่านี้หรือไม่     Lack of regulation การขาดการจัดการที่ดี A lot […]