New store on La Salle 29

Those following us on social media may have noticed that we are opening a new store on La Salle 29. The store is currently in soft-opening mode but we are ready to welcome customers. ใครที่ได้ติดตามเราทางโซเชียลมีเดียอาจจะทราบว่าสโลนส์เปิดแล้วที่ซอยลาซาล 29 ซึ่งทางร้านอยู่ในช่วงทำการเปิดแบบซอฟต์โอเพนนิ่งแต่พร้อมต้อนรับลูกค้าทุกท่าน As many of you know, we already do delivery and supply all the large supermarket chains around Thailand. […]

Calves Liver, Bacon, and Onion Gravy

Need some dinner inspiration? Make this delicious Calves Liver, Bacon, and Onion Gravy that you can make at home by using our Sloane’s Calves Liver and Smoked Bacon. The ingredients 2x 300g packets Sloane’s Calves Liver 1x 250g packet Sloane’s Smoked Bacon 500ml Sloane’s Onion Gravy 1kg large potatoes 150ml milk 100g butter Salt & […]

Secondary cuts

What are secondary cuts? อะไรคือ secondary cuts “Secondary cuts” are cuts of meat that contain the most connective tissue. Connective tissues make the cut tougher, and the most connective tissues are found in the shoulder and leg of the animal because of the work these muscles do. “Secondary cuts” เป็นส่วนที่มีเนื้อเยื่อมากที่สุด ซึ่งส่งผลให้เนื้อส่วนนี้เป็นส่วนที่ตัดออกยากต้องใช้ความชำนาญ ซึ่งส่วนใหญ่เนื้อส่วนนี้จะอยู่ตรงส่วนไหลหรือขาเนื่องจากเป็นส่วนที่กล้ามเนื้อทำงานมากที่สุด At Sloane’s ที่สโลนส์ […]

Sloane’s Haggis, Neeps and Tatties

Burns Night As we’re gearing up for Burns Night, we’re sharing an old classic: Haggis, Neeps and Tatties. Burns Night is a celebration of the life and poetry of the poet Robert Burns, also known as Rabbie Burns, who penned more than 550 poems and songs before his death in 1796. Burns Night suppers are […]

African swine fever

What is African swine fever and what causes it? African swine fever (ASF) is a severe viral disease in pigs that can spread very rapidly in herds. โรคไข้หวัดหมูแอฟริกา (ASF) หรือเรียกอีกชื่อว่า โรคอีโบลาหมู เป็นโรคไวรัสที่รุนแรงของหมูที่สามารถแพร่กระจายอย่างรวดเร็วในฝูงหมู It can spread directly between infected pigs and healthy pigs. The spread of the infection occurs by touching the blood, tissues, secretions, and […]

The history of Thanksgiving

Thanksgiving is a national holiday in the United States, which is celebrated on the fourth Thursday of November every year. คนอเมริกันทั่วประเทศร่วมฉลอง “วันขอบคุณพระเจ้า” ซึ่งเฉลิมฉลองกันในวันพฤหัสบดีที่สี่ของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี The birth of Thanksgiving The tradition of Thanksgiving celebrations began nearly 400 years ago, at the start of the 17th century. ประเพณีการเฉลิมฉลองวันขอบคุณพระเจ้าเริ่มต้นขึ้นเมื่อเกือบ 400 ปีก่อนหรือในช่วงต้นศตวรรษที่ 17 History has it that the first Thanksgiving […]

Free-range pigs and welfare issues for pigs

Welfare issues for pigs Pigs are naturally curious animals who spend much time exploring their environment and searching for food. Nonetheless, many pigs around the world in farms are kept in cages, with a majority never being allowed to venture outside of their cage. We often see pictures on the internet of pregnant pigs kept […]

Sloane’s Cheese Burger

The humble burger has had a comeback in recent years. From gourmet versions with foie gras and lobster to downright dirty, the bun and meat combo is all the rage. We’ll leave the crazier variations (ramen burger, anyone?) to other people and instead give you our take our Sloane’s Cheese Burger recipe.   Sloane’s Cheese […]

Ethical butchers

A story has been doing the rounds in online food circles lately. It is about a small but growing group of former vegetarians and vegans who have become successful ethical butchers in the US. They became butchers for the same reason they rejected meat in the past: out of love for the animals. Subsequently, they […]

Braised Short Rib with Polenta and Gremolata

In case you need some dinner inspiration for the upcoming long weekend, we present to you this beautiful Braised Short Rib with Polenta and Gremolata. It’s a classic Italian style braised dish best slow cooked in a Dutch oven. Paired with a rich cheesy polenta and freshened up with the aromatic gremolata.     Ingredients […]

Do you know the history of Beef Wellington?

Do you know the history of Beef Wellington? Was it really created to celebrate the Duke of Wellington, or it a mere fable? รู้ประวัติของเนื้อเวลลิงตันหรือไม่? มันถูกคิดค้นขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะของดยุกที่ 1 แห่งเวลลิงตันหรือเป็นมันเพียงแค่นิทาน? According to legend, the Beef Wellington was created to celebrate the first Duke of Wellington, Arthur Wellesley. The Duke received is title after defeating Napoleon Bonaparte in the […]

What are high welfare eggs and poultry?

There are a lot of marketing terms flying around when it comes to high welfare eggs and poultry. You may have read terms like cage-free, free-range and pasture-raised on eggs or chicken. But do you know the difference between these terms? หากกล่าวถึงคุณภาพของไก่และไข่ที่ดีนั้น เราต่างเคยได้ยินและผ่านตากันมาแล้วทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็น การเลี้ยงสัตว์โดยไม่ขังในกรง การเลี้ยงไก่แบบปล่อย การเลี้ยงไก่ในสภาพแวดล้อมที่ให้ไก่อยู่อย่างมีอิสระหรือแม้จะเป็นการเลี้ยงสัตว์เหล่านี้ในทุ่งหญ้า แต่พวกคุณทราบถึงข้อแตกต่างเหล่านี้หรือไม่     Lack of regulation การขาดการจัดการที่ดี A lot […]

The problem with poultry

Well, some poultry, that is. The kind commonly found in supermarkets and wet markets all over Thailand. The kind raised in squalid conditions that are unhealthy for the animal and the people who work with them. ปัญหาทั่วไปที่สามารถพบเห็นได้ง่ายในไก่ที่วางจำหน่ายตามตลาดสดหรือซุปเปอร์มาเก็ต คือ สัตว์ที่เลี้ยงในสภาพแวดล้อมที่ไม่สะอาด สภาพพื้นที่ไม่เหมาะสมต่อตัวสัตว์และผู้เลี้ยง     The problem with this kind of poultry has to do with animal welfare. […]

Butchery workshop at House of Sub-Zero and Wolf

Butchery Workshop It’s no secret that we’re passionate about animal welfare and supplying high quality products that are as natural as possible. However, we’re just as excited about seeing people get involved and learn new skills to empower them in the kitchen. Many of us have become so far removed from traditional cooking methods that […]