Organic farming เกษตรอินทรีย์

Organic farming is a method of crop and livestock production that involves much more than choosing not to use pesticides, fertilisers, genetically modified organisms, antibiotics and growth hormones.

เกษตรอินทรีย์  (Organic Farming) คือ การทำการเกษตรกรรมโดยปราศจากสารเคมีหรือสารสังเคราะห์ต่าง ๆ เป็นต้นว่า ปุ๋ยเคมี สารควบคุมการเจริญเติบโต สารควบคุมและกำจัดวัชพืช สารป้องกันกำจัดโรคแมลง และการดัดแปลงหรือตัดแต่ง เมล็ดพันธ์ต้องไม่ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรม ไม่ใช้สารเคมีเพื่อเร่งการเจริญเติบโต ปล่อยให้มีการเจริญเติบโตเป็นไปโดยธรรมชาติ

Organic production is a holistic system designed to optimise the productivity and fitness of diverse communities within the agro-ecosystem, including soil organisms, plants, livestock and people. The principal goal of organic production is to develop enterprises that are sustainable and harmonious with the environment. Learn more about organic farming click here.

การผลิตแบบอินทรีย์เป็นระบบแบบองค์รวมที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเหมาะสมกับชุมชนที่มีความหลากหลายภายในระบบนิเวศเกษตรรวมถึงสิ่งมีชีวิตในดินพืชปศุสัตว์และผู้คน เป้าหมายหลักของการทำเกษตรอินทรีย์คือเพื่อพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม เรียนรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์เพิ่มเติม ที่นี่

 

We work only with farms that we have visited and vetted ourselves
We work only with farms that we have visited and vetted ourselves

 

Why buy organic?
ทำไมต้องเกษตรอินทรีย์

There’s no better time than now to make the decision to go organic. Including everything from soap to clothing, organic is more than just food. That means that whether you are in search of facial cream or food for your pet, you can find organic products that meet the needs of everyone in your household. Organic producers understand and respect the importance of a healthy, balanced ecosystem. That is why they use practices to preserve and protect natural habitats and ensure the short and long-term well-being of the Earth’s inhabitants.

ปัจจุบันนี้สินค้าจากเกษตรอินทรีย์นั้นไม่ได้มีแต่เฉพาะอาหาร อีกทั้งยังรวมถึงทุกอย่างตั้งแต่สบู่ไปจนถึงเสื้อผ้าออร์แกนิก นั่นหมายความว่าไม่ว่าคุณจะค้นหาครีมบำรุงผิวหน้าหรืออาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงของคุณ คุณก็สามารถค้นหาผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่ตอบสนองความต้องการของทุกคนในบ้านได้ ผู้ผลิตนั้นเข้าใจและเคารพในความสำคัญของระบบนิเวศที่สมดุลและแข็งแรง นั่นคือเหตุผลที่พวกเขาใช้แนวทางปฏิบัติในการอนุรักษ์และปกป้องแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติและสร้างความมั่นใจในความอยู่ดีมีสุขในระยะสั้นและระยะยาวของผู้อยู่อาศัยในโลก

 

we source the animals directly from the farms, ensuring full control over the entire supply chain
We source the animals directly from the farms, ensuring full control over the entire supply chain

 

At Sloane’s
ที่สโลนส์

Sloane’s now produces a large range of high quality meat products from the best, ethically sourced, local ingredients. We source our free-range pigs, chickens, ducks and cows from small high-welfare farms across Thailand which ensure the most natural and sustainable products possible.

ปัจจุบันสโลนส์ผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์คุณภาพสูงหลากหลายชนิดจากฟาร์มท้องถิ่นที่ดีที่สุดและมีจริยธรรม เราจัดหาหมู,ไก่,เป็ด และวัวจากฟาร์มที่คำนึงถึงสวัสดิภาพของสัตว์ทั่วประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าวัตถุดิบของเราเป็นวัตถุดิบที่ดีที่สุด

Our range of products include various types of pork sausages, cured items, patés and terrines, BBQ items, raw cuts, special items, sauces, homemade condiments, and cheeses sourced from artisan producers around Thailand. See our range click here.

ผลิตภัณฑ์ของเราประกอบด้วย ไส้กรอกหลากหลายชนิด, เนื้อหมู, บาร์บีคิว, ซอส, เนื้อวัว, ชีส และอื่นๆอีกมากมาย เลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีของเราได้ ที่นี่