เนื้อหมูของเรานำมาจากฟาร์มหลายแห่งทั่วประเทศที่ใส่ใจในการเลี้ยงดูสัตว์ ซึ่งทุกแห่งจะเป็นฟาร์มที่เลี้ยงแบบปล่อยอิสระ หรือฟาร์มที่ออกแบบให้สอดคล้องกับธรรมชาติ (Permaculture farm) ที่ดูแลเรื่องความเป็นอยู่ของหมูเป็นอย่างดี ซึ่งเราเชื่อว่าหมูที่อยู่ดีมีสุขก็จะให้เนื้อที่มีคุณภาพดีเช่นกัน 

เราซื้อเนื้อหมูทั้งตัวและถือหลักในการใช้ทุกส่วนอย่างคุ้มค่า เราจึงไม่เพียงทำไส้กรอก แฮม หรือเบคอน แต่ทุกอย่างตั้งแต่บลัดพุดดิ้ง ปาเต้ พอร์เซตตา เดอ เทสต้า ไปจนถึงชิ้นส่วนเนื้อหมูแบบต่างๆ อาทิ พอร์คชอป รวมถึงโรสติง จอยท์ แบบพอร์เชตตา ซึ่งทุกเมนูผลิตที่โรงงานในกรุงเทพของเรา