เราสั่งซื้อเนื้อสัตว์ปีกจากฟาร์มที่เลี้ยงแบบปล่อยอิสระและออร์แกนิกฟาร์มทั่วประเทศไทย ซึ่งทุกแห่งใช้วิธีการทำงานที่อดคล้องกับธรรมชาติและไม่เร่งการเจริญเติบโต แต่รอจนกระทั่งไก่หรือเป็ดนั้นโตจนได้ที่และให้เนื้อที่รสชาติดีกว่า