Christmas tree decoration

The history of Christmas

The history of Christmas dates back over 4000 years. Many of our Christmas traditions were celebrated centuries before Christ was born.

ถ้าพูดถึงประวัติวันคริสต์ต้องย้อนวันเวลากลับไปราว 4000 กว่าปีโน้น ซึ่งมีการเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาส ก่อนพระเยซูน้อยจะกำเนิดเสียอีก

The word Christmas originated as a compound meaning “Christ’s Mass”. It is derived from the Middle English Christemasse and Old English Cristes mæsse, a phrase first recorded in 1038.

คำว่า คริสต์มาส มีที่มาจากคำประสม คำว่า “Christ’s Mass” ซึ่งมีรากคำมาจากคำว่า Christemasse ของภาษาอังกฤษยุคกลาง และ คำว่า Cristes mæsse จากภาษาอังกฤษโบราณซึ่งมีการบันทึกคำดังกล่าวครั้งแรกไว้ในปี 1038

Christmas is an annual celebration commemorating the birth of Jesus Christ, who Christians believe is the Son of God.

วันคริสต์มาสเป็นวันหยุดประจำปี ที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซูซึ่งตรงกับวันที่ 25 ธันวาคม โดยวันดังกล่าวอาจจะไม่ตรงกับวันเกิดจริงๆของพระเยซู แต่อาจจะเป็นวันที่ถูกเลือกเอาไว้เพื่อให้สอดคล้องกับเทศกาลโรมัน

Christmas is not only a Christian festival. The celebration has roots in the Jewish holiday of Hanukkah, the festivals of the ancient Greeks, the beliefs of the Druids and the folk customs of Europe. As a result, modern day Christmas is widely celebrated throughout the world, both religiously by Christians and culturally by many non-Christians.

คริสต์มาสไม่ได้เป็นเพียงแค่เทศกาลคริสเตียน การเฉลิมฉลองมีรากฐานมาจากวันหยุดของชาวยิวที่ Hanukkah เทศกาลของชาวกรีกโบราณความเชื่อของดรูอิดและประเพณีพื้นบ้านของยุโรป

 

Christmas tree decoration
Christmas tree decoration

 

Why Christmas is held on 25th December?

The Gospels do not mention the date of Jesus’ birth. Subsequently, it was not until the 4th century AD that Pope Julius I set 25th December as the date for Christmas, as it was also the date of the winter solstice in the Roman Calendar.

เทศกาลคริสตสมภพ (คริสต์มาส) มีบันทึกเรื่องพิธีนี้เป็นครั้งแรกในปี คศ.336 ในช่วงเวลาของจักรพรรดิโรมันคอนสแตนตินซึ่งเป็นจักรพรรดิโรมันคริสเตียนคนแรก

Various other suggestions include that March 25 was not only the date that Mary was told she would be having a sacred baby in nine months but also the date that Jesus died when he was an adult. Thus, in 529, Christmas Day was declared an official holiday.

ในปี 529 วันคริสต์มาสได้รับการประกาศให้เป็นวันหยุดราชการ วันคริสต์มาสเป็นวันที่เราฉลองกันเนื่องในวาระวันประสูติของพระเยซู แต่เอาจริงๆ ในทางประวัติศาสตร์ไม่ได้มีข้อสรุปหรือหลักฐานแน่ชัดว่าทำไมเราถึงเฉลิมฉลองกันวันที่ 25 ตามปฏิทินตะวันตก บางทฤษฎีก็บอกว่าเป็นการนับจำนวน 9 เดือนนับจากที่พระแม่มารีได้รับการประกาศข่าวสำคัญ

 

Christmas stockings
Christmas stockings

 

What are Christmas traditions?

Christmas traditions vary from country to country. Christmas celebrations for many nations in the West include the hanging of Advent wreaths, Christmas stockings, candy canes, setting out cookies and milk, and the creation of Nativity scenes depicting the birth of Jesus Christ.

ประเพณีคริสต์มาสแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ การเฉลิมฉลองประเพณีคริมาสต์ในฝั่งตะวันตกนั้นมีทั้งการแขวนพวงมาลัย, การแขวนถุงน่อง, การแจกลูกกวาด, การรับประทานคุ๊กกี้และนม รวมไปถึงการตกแต่งฉากต่างๆ

The most recognised Christmas traditions throughout the world, however, are of course the installation and decoration of a Christmas tree, and the giving and receiving of presents.

อย่างไรก็ตามประเพณีคริสต์มาสที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดทั่วโลกนั้นแน่นอนว่าเป็นการติดตั้งและตกแต่งต้นคริสต์มาสรวมถึงการให้และรับของขวัญ

Furthermore, many households proudly have their Christmas trees on display for when guests visit. People of all ages tend to look forward to receiving gifts the most, and many generously spend to fulfill the happiness of their loved ones.

Christmas carols may be sung and stories are told about the Baby Jesus, St Nicholas, Santa Claus, Father Christmas, Christkind or Grandfather Frost. In addition, the sending and exchanging of Christmas card greetings, observance of fasting and special religious observances such as a midnight Mass or Vespers on Christmas Eve, and the burning of the Yule log are other popular and familiar traditions.

เพลงที่ร้องในโบสถ์จะเรียกว่า เพลงสวด และเพลงสวดสำหรับคริสต์มาสก็จะมีอยู่มากมายหลายเพลง เพลงสวดคริสต์มาสที่มีชื่อเสียงประกอบไปด้วยเพลง Baby Jesus, St Nicholas, Santa Claus, Father Christmas, Christkind or Grandfather Frost ซึ่งคุณต้องเคยได้ยินเพลงพวกนี้กันมาบ้างแล้วแน่ๆ

At Sloane’s

We provide a wide and diverse range of Christmas foods, from different types of hams, sausages and even an artisan cheese platter to satisfy all types of palettes. Alternatively, if you’re feeling festive, order a Christmas Hamper containing the essential foods for you or your loved ones! See our Festive products click here.

เราจัดจำหน่ายวัตถุดิบสำหรับช่วงเทศกาลคริสต์มาสที่หลากหลาย ตั้งแต่แฮมชนิดต่างๆ, ไส้กรอกหรือแม้แต่ Cheese platter เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า นอกจากนั้นเรายังจัดจำหน่าย Christmas Hamper ซึ่งประกอบไปด้วยวัตถุดิบที่จำเป็นสำหรับช่วงเทศกาลเพื่อคุณหรือคนที่คุณรัก! เลือกซื้อวัตถุดิบคุณภาพดีของเรา คลิกที่นี่
Christmas Hamper
Christmas Hamper